Publikationer


  • ‘ALTERNATIVE REPORT ON DENMARK” 2020

Denne alternative rapport til FN’s Komité om Afskaffelse af Alle Former for Racediskrimination, er udarbejdet i samarbejde med forskellige NGO’er, der beskriver diskrimination og racisme i Danmark.

This alternative report to the Committee on The Elimination of Racial Discrimination was prepared in collaboration with different NGO’s, who describes discrimination and racism in Denmark.


  • ”FOR KVINDER DER SØGER ASYL I DANMARK”

En vejledningsbrochure til kvinder, der søger asyl i Danmark.