Aktuelle sager 2023

Kære kunder, samarbejdspartnere m.m – Så kom vi godt i gang med 2023!

Fra Nytår til Påske har jeg haft 18 sager i Flygtningenævnet – heraf har 13 fået positivt svar (asyl til i alt 14 personer). Bortset fra en, så har alle mine syrere vundet deres sager i 2023. Også de afghanske sager står nu rigtigt stærkt. Særligt den principielle sag fra d. 3. februar, hvor en mor og hendes lille datter fik asyl af generelle grunde, hvilket herefter betyder at alle afghanske kvinder får asyl.

Med hensyn til de afghanske mænd, så bliver de fortsat afgjort fra sag til sag. Her kan det bemærkes, at et afslag sidste år til en afghansk mand blev taget under behandling af FN’s tortur komite. Det fik nævnet til, at genoptage hans sag, og han fik asyl d. 4. januar 2023. Et andet afslag til en afghansk mand er også taget under behandling af FN, hvilket har stoppet hans udsendelse til Afghanistan.

Senest har FN’s Menneskerettigheds komite taget vores klage på vegne af en handlet kvinde under behandling. Komiteen bad også i denne sag de danske myndigheder standse udsendelse til hendes hjemland. Flygtningenævnet har herefter d. 9. februar udsat hendes udrejsefrist og hun er nu efter 10 måneders indespærring i Ellebæk omsider blevet løsladt.

Blandt andre gode nyheder kan nævnes to somaliske mænd, som hhv. d. 25. januar og d. 1. februar 2023 fik asyl efter genoptagelse af deres sager. Samlet set har starten på 2023 således været usædvanlig positiv i forhold til asylsager. Det er aldrig tidligere lykkedes så tidligt på året, at få så mange positive afgørelser til vores klienter, som i 2023.

Der er dog også andre gode nyheder – eksempelvis har FN’s racediskriminations komite d. 12. januar 2023 afgjort, at Danmark har overtrådt konventionen, da man nægtede at retsforfølge provokatøren Dan Park, der havde udstillet billeder af min klient som lænket slave, samt ophængt, som person udsat for lynchning.
Næsten samtidig fik vi afgørelse fra FN’s Menneskerettigheds komite, der i en sag om statsborgerskab fandt, at min klient var blevet diskrimineret på grund af sit handicap i forbindelse med kravene til opnåelse af indfødsret.

Det er dog langt fra alt, der går godt, og senest har Flygtningenævnet eksempelvis besluttet, at der kan ske inddragelse af opholdstilladelser fra syriske flygtninge fra Latakia provinsen. Det er en af de mange udfordringer, vi ser frem til at tage på os – vores kontor er klart, og alle er velkomne til at kontakte os, når der er behov for hjælp.