Fem opholdstilladelser på stribe

I den første uge af april har Flygtningenævnet afgjort 4 af vores sager og alle har fået opholdstilladelse som Konventions flygtninge. Der er tale om to klienter fra Syrien, en fra Somalia og en fra Afghanistan.

Dertil kommer at der efter personligt fremmøde i Udlændingenævnet d. 3. april blev truffet afgørelse om at omgøre Udlændingestyrelsens afslag på familiesammenføring til min afghanske klients hustru.

Når det alligevel kan være svært at se det positive i den nuværende situation, så er det jo fordi man samtidig har fået opbygget det billede af Danmark som det absolut sværeste sted i Europa at få ophold, og derfor kommer der stort set ingen nye asylansøgere til Danmark. Og de flygtninge og indvandrere der allerede er her føler sig desværre utrygge og uvelkomne i et omfang vi ikke har set før pga. af såkaldte ”Paradigmeskifte”. Sårligt henvendelser om at søge tidsubegrænset (permanent) ophold er i kraftig vækst, og desuden er spørgsmålet om tildeling af indfødsret også blevet mere og mere presserende. Alt i alt en trist udvikling fordi den danske politisk føre til stort stress og ubehag blandt vores nye medborgere. Som advokater kan vi prøve at hjælpe, men i sidste ende må det være en politisk beslutning at føre reglerne tilbage til et niveau, der svare til andre europæiske lande som vi normalt sammenligner os med