FN kritiserer Danmark for brud på menneskeretten

“Det var diskrimination at nægte et irakisk torturoffer, der ikke magtede at lære dansk, statsborgerskab uden at begrunde det, siger FN-komité.”

Niels-Erik Hansen udtaler “»er vi meget firkantede, udelukkes en gruppe handikappede fra nogensinde at blive danske«. Efter hans opfattelse er det at få et dansk pas en forudsætning for, at en flygtning kan opnå tryghed: »Hvis man kommer til at begå noget, der koster en bøde på 3.000 kroner, kan man komme i karantæne med hensyn til statsborgerskab. Det går disse mennesker rundt i evig frygt for«, siger Niels-Erik Hansen og peger på, at man med et dansk pas kan stemme til folketingsvalg og lettere kan rejse til andre lande og besøge slægtninge.”

Læs FN kritiserer Danmark for brud på menneskeretten i Politiken 15/5 2015.