FN’s Børnerettighedskomité afgør at hjemsendelse af omskæringstruet pige er i strid med FN-konventioner

Børnerettighedskomitéen finder at pigens mor ikke vil kunne beskytte barnet mod omskæring hvis moren og barnet blev tilbagesendt, og en tilbagesendelse vil derfor være i strid med FN-konventioner. Niels-Erik Hansen siger: “Afgørelsen udlægger teksten for, hvordan man skal forså Børnerettighedskonventionen, og derfor er den ganske signifikant.” Læs historien i Information her.

Afvist asylansøger frikendt efter at have haft mobiltelefon på Udlændingecenter Ellebæk

Efter seks måneder i isolationsfængsel bliver afvist asylansøger frikendt for at have mobiltelefon på Udlændingecenter Ellebæk. Ifølge Niels-Erik Hansen giver det ikke mening at asylansøgerne ikke må have mobiltelefon, når de gerne må bruge en mønttelefon, der er på centeret. Niels-Erik siger “Vi må forfølge ministeren [Søren Pind] på det her. Det er ham, der har været bannerfører på det her område, men vi skal spørge, om han ikke er kommet til at gå for voldsomt frem.” Læs historien på Tv2Lorry her.

FN’s tortukomité kritiserer Flygtningenævnet for 16. gang på 2 år

I 2014 blev Gulfam Inayat’s asylansøgning afvist, uden der var foretaget en torturundersøgelse. Inayat fortalte i sin historie, at han blev slået og tortureret på et politikonter i Pakistan – men Flygtningenævnet mener at eksistensen af hans skader “ikke kunne ændre på vurderingen,” selv med en torturundersøgelse. Torturkomiteen har nu kritiseret denne konklusion, og Flygtningenævnet har 90 dage til at se på sagen igen.

Om manglen af torturundersøgelser i disse sager siger advokat Niels-Erik Hansen at “så længe man fra myndighedernes side nægter at høre det, der faktisk bliver sagt fra komiteen, så vil Danmark tabe de her sager igen og igen.” Læs mere om sagen i artiklen af Ulrik Dahlin i Information.

Sommer

Så blev det sommer og hvilken sommer. I sidste uge var jeg i Flygtningenævnet med 3 sager, hvor mine klienter kom fra hhv. Afghanistan, Iran og Somalia – alle tre fik asyl, så stort tillykke med det!

Også et stort tillykke til den mindreårige, der i forrige uge fik asyl pga. rekrutteringsrisiko fra Taliban, samt tillykke til familien, hvor faderen var blevet truet og kidnappet af Taliban i forbindelse med hans arbejde på en skole.

Situationen i lande som Afghanistan og Somalia er fortsat meget alvorlig, men det er langt fra alle der får asyl. Men er det sikkert når danske myndigheder tvangsudsender asylansøgere til disse lande? Tyskland har netop meddelt at de stopper tilbagesendelser til Afghanistan pga. den forværrede sikkerhedssituation. Danmark har derimod intet problem med at forsætte deportationerne.

Ser man på den seneste større danske udsendelse til Kabul må man desværre sige at dette ikke foregår i sikkerhed og værdighed.  En gruppe på 16 afviste asylansøgere blev således tvangsudsendt med et chartret fly. To af mine klienter har efterfølgende forklaret, at de ved ankomsten blev udsat for grov vold af afghansk politi, mens danske politifolk blot så på. Jeg bad efterfølgende om aktindsigt i udsendelsesrapporterne, der omtaler at mine klienter have været udsat for nogle lussinger, men ingen grov vold. Samtidig havde politiet dog også sendt et hemmeligt notat til Folketinget, hvor man beskriver afghansk politis brug af knytnæveslag og andre overgreb, som beskrevet af mine klienter. Det virker stærkt kritisabelt at de danske myndigheder fastholder at man vil tvangsudsende – samtidig med at man forsøger at skjule, at afviste asylansøgere er blevet udsat for overgreb ved ankomsten i Kabul. Kun fordi notatet til Folketinget blev ”lækket” til en journalist har vi kunnet læse i Politiken, at de alvorlige overgreb har fundet sted, som forklaret af mine klienter. Det virker uforståeligt at man fortsat vil udsende til Afghanistan uden at der er sket en afklaring af risikoen for at der sker nye overgreb, og man ikke har fået undersøgt det tidligere forløb.

Situationen viser også hvorfor der fortsat er behov for at føre klagesager ved de internationale klageorganer, herunder at bede dem gribe ind med såkaldte ”interim measures” så tvangsudsendelser til lande som de ovennævnte kan blive stoppet  – om ikke andet midlertidigt. Her er det en stor fornøjelse, at kunne henvise til vores anden hjemmeside www.universalrights.dk hvor der nu er adgang til mere end 100 afgjorte og verserende danske sager ved de internationale organer.  FN’s Børnekomite har fx stoppet den tvangsmæssige udsendelse til Somalia af en enlig mor og hendes nyfødte datter pga. risikoen for omskæring. Der findes dog også en lang række sager om andre områder som fx. racediskrimination, statsborgerskab og andre menneskerettigheds spørgsmål.

Endelig har jeg i et stykke tid måtte afvise nye klienter pga. den store tilgang i foråret. Nu er vi så gået ind i det lidt mere stille periode, så alle er igen velkomne til at henvende sig med asylsager m.v.  Kontoret vil dog være lukket i uge 28 og uge 30.

God sommer!

Hemmelig politirapport efter tvangsudsendelse

Ifølge Politiken findes der to politirapporter om tvangsudsendelsen af Alireza Rafie og 15 andre asylansøgere. Asylansøgernes advokater fik ikke den fortrolige rapport sendt af Rigspolitiet til Folketinget.

»I den udsendelsesrapport, jeg har fået, har man forsøgt at skjule alvoren i det hændelsesforløb, der opstod inde i flyveren. Det ser ud, som om vi har fået et sminket materiale, og det er et retssikkerhedsmæssigt problem«, siger Niels-Erik Hansen.

Læs om episoden i Politiken fra den 15. maj, og advokaternes reaktion i Politiken den 16. maj.

Asylansøgere tvangsudsendt efter aktivister demonstrerede mod udsendelsen

10 udviste asylansøgere blev den 2. marts tvangsudsendt fra lufthavnen i Beldringe til Kabul i Afghanistan. Der var ikke engang tid til at asylansøgerne kunne sige farvel til deres familier. Demonstranter fra Welcome to Denmark havde mødt op i Roskilde Lufthavn tirsdagen før, den 28. februar, da der var gået rygter om at asylansøgerne skulle udsendes derfra. Men asylansøgerne blev kørt til Beldringe og sat på en flyver. Dog blev nogle af asylansøgerne afvist i Afghanistan og returnerede til Danmark. Læs mere om episoden i Politikken og Fyens Stiftstidende.

Menneskerettighedsdomstolen dømmer for første gang Danmark for diskrimination

Efter en sag der har taget 13 år, fastslår Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for første gang, at Danmarks regler for familiesammenføring diskriminerer danske statsborgere, der ikke er født i Danmark.

Biao kom til Danmark i 1993, men kunne ikke bo i Danmark med sin ghanesiske kone og hans fire børn, på grund af familiesammenføringsreglerne efter stramningerne i 2002. Advokat Niels-Erik Hansen siger “I dag ved vi, at de stramninger, der blev lavet i 2002, var i strid med menneskerettighederne,” til Elisabeth Astrup i Politiken. Læs desuden afgørelsen på ECHR’s hjemmesidepressemeddelelsen eller find mere om sagen, inkluderet henvisninger, på Wikipedia.

Udlændingemyndighedernes sagsbehandling kritiseret for mangel af torturundersøgelse

Formanden for FN’s Torturkomité og en række advokater kritiserer Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet for ikke at iværksætte torturundersøgelser i sager hvor asylansøgere påstår at være blevet udsat for tortur i deres hjemland. I 2015 blev kun to asylansøgere send til torturundersøgelse som en del af deres sag, i forhold til omkring 45 om året i 00’erne, ifølge Hans Petter Hougen, professor ved Retsmedicinsk Institut. Læs mere i Henrik Jensens artikel “Vi risikerer at sende torturofre direkte tilbage til det land, hvor der er blevet tortureret” udgivet i Berlingske den 2. august 2016.

FN stopper dansk udvisning af omskæringstruet pige

For første gang har FN’s Børnekomité grebet ind i en asylsag. Somalisk kvinde med omskæringstruet datter kan blive indtil videre, skriver Politiken.

»Det kan ikke forklares, at Flygtningenævnet en dag giver asyl, og den næste dag giver afslag. De glemmer i farten, at barnet også er asylsøger, og at hun faktisk har et selvstændigt asylmotiv, og dermed mener jeg, at de kommer til at overtræde FN’s børnekonvention«, siger Niels-Erik Hansen til Frank Hvilsom i Politiken d. 23. marts 2016.

Læs desuden: Advokat om somalisk mor: Asylansøgere mangler retssikkerhed i Fyens.dk d. 24. marts, 2016 eller i Metroexpress d. 24. marts, 2016.

 

 

FN’s torturkomité kritiserer Danmark i sag om 25-årig kurder

Det var brud på tortur-konventionen, da politi og fængselsbetjente førte blødende afvist asylsøger ud af Ellebækfængslet, siger FN’s torturkomité, som også kritiserer Flygtningenævnet.

“Episoden kunne måske have været undgået, hvis myndighederne forinden havde undersøgt, om min klient var torturoffer,” siger advokat Niels-Erik Hansen i artiklen Kritik: Torturkomité revser politi og fængselsvæsen i asylsag af Frank Hvilsom og Mathias Gram, Politiken d. 23. Marts.

Politiken beretter desuden, at Flygtningenævnet trodser Tortur-komiteens indsigelser mod udvisning af Niels-Erik’s klient, ‘FK’, og fastholder asylafslag. Beslutningen er endelig. Niels-Erik Hansen går derfor til Menneskerettighedsdomstolen. Læs Frank Hvilsoms artikel Udvist: Flygtningenævn smider 25-årig kurder ud i Politiken d. 23. marts.