Sommer

Så blev det sommer og hvilken sommer. I sidste uge var jeg i Flygtningenævnet med 3 sager, hvor mine klienter kom fra hhv. Afghanistan, Iran og Somalia – alle tre fik asyl, så stort tillykke med det!

Også et stort tillykke til den mindreårige, der i forrige uge fik asyl pga. rekrutteringsrisiko fra Taliban, samt tillykke til familien, hvor faderen var blevet truet og kidnappet af Taliban i forbindelse med hans arbejde på en skole.

Situationen i lande som Afghanistan og Somalia er fortsat meget alvorlig, men det er langt fra alle der får asyl. Men er det sikkert når danske myndigheder tvangsudsender asylansøgere til disse lande? Tyskland har netop meddelt at de stopper tilbagesendelser til Afghanistan pga. den forværrede sikkerhedssituation. Danmark har derimod intet problem med at forsætte deportationerne.

Ser man på den seneste større danske udsendelse til Kabul må man desværre sige at dette ikke foregår i sikkerhed og værdighed.  En gruppe på 16 afviste asylansøgere blev således tvangsudsendt med et chartret fly. To af mine klienter har efterfølgende forklaret, at de ved ankomsten blev udsat for grov vold af afghansk politi, mens danske politifolk blot så på. Jeg bad efterfølgende om aktindsigt i udsendelsesrapporterne, der omtaler at mine klienter have været udsat for nogle lussinger, men ingen grov vold. Samtidig havde politiet dog også sendt et hemmeligt notat til Folketinget, hvor man beskriver afghansk politis brug af knytnæveslag og andre overgreb, som beskrevet af mine klienter. Det virker stærkt kritisabelt at de danske myndigheder fastholder at man vil tvangsudsende – samtidig med at man forsøger at skjule, at afviste asylansøgere er blevet udsat for overgreb ved ankomsten i Kabul. Kun fordi notatet til Folketinget blev ”lækket” til en journalist har vi kunnet læse i Politiken, at de alvorlige overgreb har fundet sted, som forklaret af mine klienter. Det virker uforståeligt at man fortsat vil udsende til Afghanistan uden at der er sket en afklaring af risikoen for at der sker nye overgreb, og man ikke har fået undersøgt det tidligere forløb.

Situationen viser også hvorfor der fortsat er behov for at føre klagesager ved de internationale klageorganer, herunder at bede dem gribe ind med såkaldte ”interim measures” så tvangsudsendelser til lande som de ovennævnte kan blive stoppet  – om ikke andet midlertidigt. Her er det en stor fornøjelse, at kunne henvise til vores anden hjemmeside www.universalrights.dk hvor der nu er adgang til mere end 100 afgjorte og verserende danske sager ved de internationale organer.  FN’s Børnekomite har fx stoppet den tvangsmæssige udsendelse til Somalia af en enlig mor og hendes nyfødte datter pga. risikoen for omskæring. Der findes dog også en lang række sager om andre områder som fx. racediskrimination, statsborgerskab og andre menneskerettigheds spørgsmål.

Endelig har jeg i et stykke tid måtte afvise nye klienter pga. den store tilgang i foråret. Nu er vi så gået ind i det lidt mere stille periode, så alle er igen velkomne til at henvende sig med asylsager m.v.  Kontoret vil dog være lukket i uge 28 og uge 30.

God sommer!