Ligestillingsnævnet fælder dom i sag om etnicitet

“Ligebehandlingsnævnet har fastslået, at det var et brud på loven om etnisk ligebehandling, da en kvinde med indvandrerbaggrund sammen med nogle venner som de eneste ikke måtte komme ind på en natklub. Nævnets formand, Tuk Bagger, forklarer, at natklubben ikke kunne bevise, at afvisningen af kvinden ikke var begrundet i hendes etnicitet,” skriver P1.

“Klubben skal nu betale 5.000 kr. i godtgørelse til kvinden, og afgørelsen glæder centerleder ved Dokumentations- og rådgivningscentret om racediskrimination Niels-Erik Hansen. Han fortæller, at nævnet før har givet erstatninger på sølle 2.000 kr., men at man kan håbe, at 5.000 kr. gør mere indtryk.”

Udsendelsen blev bragt i DR P1 Radiovisen d. 5/8/16.