FN’s Racediskriminationskomité kritiserer Danmark

Læs FN-komité: Danmark bør registrere etnicitet i CPR i Information d. 15/5-2015: “Danmark bør registrere oplysninger om etnisk baggrund i CPR-registret, så staten i mere kvalificeret grad kan sikre sig, at etniske minoriteter nyder samme rettigheder som alle andre.”

“Komitéen appellerer samtidig til, at Danmark indarbejder FN’s konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination i dansk lov.”