FN’s kvindekomite statuerer forbud mod tvangsudsendelse af kvinder ved risiko for kønsrelateret vold.

Mænd og kvinder der flygter fra hjemlandet kan søge beskyttelse med henvisning til Flygtningekonventionen. Nu kan kvinder desuden søge beskyttelse når de risikerer såkaldt “kønsspecifik” vold i hjemlandet. Det sker med henvisning til Danmarks forpligtelser i medfør af kvindekonventionen. Det betyder, at stater har en positiv forpligtelse til ikke, at udsende kvinder i tilfælde hvor en tilbagevenden, vil udgøre en risiko for kønsrelateret vold. Eksempeltvist voldtægt, kvindelig omskæring, brudebranding, syreangreb osv. Komiteen har således fastslået, at også omstændigheder uden for den pågældende stats territorielle grænse, har afgørende betydning.

Link til afgørelser:

CEDAW 33/2011

CEDAW 35/2011

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse hos advokat Niels-Erik Hansen