Fælles indlæg i Politiken

Advokat Niels-Erik Hansen har været med til at skrive et indlæg i Potitiken med en lang række NGO’ere.

Indlægget kommer i tråd med den seneste tids debat om forholdende i institutioner for migranter og afviste asylansøgere, såsom Ellebæk. Denne debat blussede op efter at Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig Behandling (CPT) udgav en rapport tidligere på året med hård kritik om forholdende i disse institutioner.

I indlægget skrives b.la.: ”I januar fik vi international kritik fra Europarådets Torturkomité. I regeringens nylige svar ses enkelte forbedringer, men vi er stadig langt fra i mål.”

Indlægget udkom 17. September 2020 og kan læses her.