Beboere indgiver klager

Denne artikel på DR omhandler ghettoloven og fortæller historien om nogle beboere, der vil blive påvirket af disse love.

En somalisk født kvinde fra Vollsmose føler sig udsat for ulovlig diskrimination, fordi hendes bolig i Birkeparken skal rives ned.

En dansk statsborger med somalisk baggrund har indgivet klagen. Kvinden ønsker ikke at stille op til interview, men lader sin advokat kommentere sagen.

Kvinden, som er dansk statsborger, har som den første klaget til Ligebehandlingsnævnet med krav om erstatning på grund af ghettoloven.

Ifølge hendes advokat, Niels-Erik Hansen, er kvinden udsat for ”indirekte forskelsbehandling,” fordi hendes etnicitet har været med til at bane vejen for den lovgivning, som hun nu selv bliver offer for. Og lige præcis deri ligger den ulovlige diskrimination, siger han.

Hvis du vil læse mere, kan denne artikel anbefales som videre læsning.