Udlændingemyndighedernes sagsbehandling kritiseret for mangel af torturundersøgelse

Formanden for FN’s Torturkomité og en række advokater kritiserer Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet for ikke at iværksætte torturundersøgelser i sager hvor asylansøgere påstår at være blevet udsat for tortur i deres hjemland. I 2015 blev kun to asylansøgere send til torturundersøgelse som en del af deres sag, i forhold til omkring 45 om året i 00’erne, ifølge Hans Petter Hougen, professor ved Retsmedicinsk Institut. Læs mere i Henrik Jensens artikel “Vi risikerer at sende torturofre direkte tilbage til det land, hvor der er blevet tortureret” udgivet i Berlingske den 2. august 2016.