Opdatering fra kontoret

Kære kunder, samarbejdspartnere m.fl.

Efter en længere nedlukning er vi nu tilbage på kontoret og har taget fat efter åbningen af domstole, Flygtningenævn m.v.

Når man allerede har ventet længe på afgørelse af sin sag er det meget belastende, at der er opstået yderligere forsinkelse, og nu kan vi endda se frem til at det bliver sommerferie. Vi besvarer alle opkald, men der ikke desværre ikke meget vi kan gøre ved den (for-) lange ventetid.

Det er dog meget opmuntrende, at efter genåbningen af Flygtningenævnet har de fleste af mine klienter fået asyl. Af 7 sager har 4 fået konventionsstatus og endelig fik min klient – som skulle have inddraget hans opholdstilladelse – lov til at beholde hans flygtningestatus.

Flygtningenævnet troede på begge de klienter der fik afslag, men fandt ikke at det var nok til at opnå beskyttelse. Nu bliver sagerne derfor sendt som internationale klagesager til FN.

På den triste side må vi nu sige farvel til vores student Houdaifa, der er blevet færdig uddannet historiker. Stort tillykke til dig og vi kommer til at savne dig.