General informationer

AFGJORTE SAGER

ECHR

Biao mod Danmark

Efter en sag der har taget 13 år, fastslår Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at Danmarks regler for familiesammenføring diskriminerer danske statsborgere, der ikke er født i Danmark. Læs mere her.

CEDAW

FN’s kvindekomite sag nr. 33/2011 og 35/2011

Komiteen fastslår at CEDAW (Konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder) har ekstraterritorial effekt.

CAT

FN’s torturkomite sag nr. 464/2011. (7 februar 2013) 

Komiteen fastslår at Danmark har overtrådt torturkonventionen ved at nægte asylansøgeren en lægelig torturundersøgelse, og ved at udsende ham til Afghanistan. Se også omtale i dagspressen.

GENOPTAGELSES SAGER

CAT

FN’s torturkomite sag nr. 409/2009 og 460/2011

Komiteen standser udsendelse af klienter fra hhv. Syrien og Eritrea. Begge sager bliver herefter genoptaget af Flygtningenævnet og ansøgerne får asyl. Se omtale i dagspressen

 CCPR

FN’s menneskerettighedskomite sag nr. 2023/2011

Komiteen standser udsendelse af kvinde udsat for religiøs forfølgelse i Eritrea. Flygtningenævnet genoptager sagen og giver ansøger asyl.

FN’s menneskerettighedskomite sag nr. 2074/2011

Komiteen standser udsendelse af kvinde og hendes barn til Eritrea. Flygtningenævnet genoptager sagen og giver ansøger asyl.

FN’s menneskerettighedskomite sag nr. 2194/2012

Komiteen standser udsendelse af et pakistansk par. Flygtningenævnet genoptager sagen og giver ansøgerne asyl.

FN’s menneskerettighedskomite sag nr. 2286/2013

Komiteen standser udsendelse af ansøger til Afghanistan. Flygtningenævnet genoptager sagen og giver ansøger asyl.

VERSERENDE SAGER

CEDAW

Kvindekomiteen sag nr. 80/2015

Ansøger fik afslag på asyl, da der blev stillet spørgsmålstegn ved hendes homoseksualitet, men Komiteen har taget sagen under behandling og stoppet tvangsudsendelse af ansøger til Uganda. Danmark er blevet bedt om at svare på klagen inden for 6 måneder.